Stefan Belderbos

Installaties, rituelen en performancekunst

artikelen

Sinds 2012 schrijf ik artikelen op het raakvlak van beeldende kunst, kerk en liturgie voor de bladen Eredienstvaardig, Laetare en Heilig Spel. Ik maak deel uit van de redactie en schrijf over exposities, kunstprojecten en performances. Naast deze artikelen en mijn wetenschappelijke artikelen over performancekunst en liturgie (zie de pagina Performance), schreef ik ook verhalen en enkele toneelstukken over het Friese landschap. Hieronder een kleine selectie.

Een mystieke reis

Een verslag van de installatieperformance Sister en een interview met de maakster Roshanak Morrowatian. Het kunstwerk maakte onderdeel uit van het programma Mystiek – Rituelen, Verstilling, Extase in het Limburgs Museum in Venlo. (Heilig Spel | jaargang 1 |nummer 2 | april 2023)

Verzoening tussen mens en natuur

Het eerste nummer van Heilig Spel had als thema ‘Verzoening’. Ik schreef over de Terp van de Toekomst, een kunstwerk aan de Waddenkust bij het Friese dorp Blije. Bewoners wilden meer contact met de zee en de natuur en kozen voor een bijzonder kunstproject. (Heilig Spel | jaargang 1 |nummer 1 | januari 2023)

Vierentwintig uur in isolatie

Over fotograaf Nynke Brandsma’s persoonlijke onderzoek naar het geloof en de kerk uit haar jeugd tijdens haar zelfgekozen isolatie in de Victoriuskerk. Hoe tastbaar is de geschiedenis van het kerkgebouw? (Laetare | jaargang 36 | nummer 4 | september 2020)

Online
Surrogaat of nieuwe kansen?

Kunnen kerkgemeenten leren van de experimenteerdrift van de kunsten? Over online liturgie in coronatijd en online performancekunst. (Laetare | jaargang 36 | nummer 3 | juni 2020)

De kerk als gastvrouw
‘Geloof in beeld’

Een verslag van een studiedag over kunst in kerken, georganiseerd door ‘Op Goed Gerucht’ waar de angst voor het inbrengen van kunstwerken tijdens de viering eerder werd aangewakkerd dan bestreden. (Laetare |jaargang 32 |nummer 2 |april 2016)

Wanneer kunst en kerk botsen
‘De uitvaart’ van Dries Verhoeven

De voorstelling van Dries Verhoeven in de Willibrordkerk in Utrecht werd de kerkgemeente Sint Willibrord Apostolaat uiteindelijk fataal. Een reconstructie van de voorstelling en de gevolgen voor de gemeente. (Laetare | jaargang 31 |nummer 1 |februari 2015)

De spoken verdreven

Na de theatervoorstelling Dijk vol Dromen in Pingjum, heb ik nog enkele verhalen over het landschap rond Pingjum geschreven en gebundeld. De spoken verdreven is een kort verhaal over het verdwijnen van mythen en spookverhalen.

© 2024 Stefan Belderbos

Theme by Anders Norén