Stefan Belderbos

Installaties, rituelen en performancekunst

Biografie

Sinds mijn afstuderen aan de Hogeschool van de Kunsten Utrecht in 1993 maak ik installaties waarbij fotografie en performance een belangrijke rol spelen. Religie, rituelen en (on)geloof vormen van begin af aan belangrijke thema’s in mijn werk. Van 2005 tot en met 2010 was ik verbonden aan de Universiteit Leiden en deed ik onderzoek naar performancekunst in de liturgie. In 2010 ben ik op dit onderzoek gepromoveerd.

Vanaf 2014, na mijn verhuizing naar Friesland, liet ik mij steeds meer inspireren door het landschap rond mijn woonplaats. Mijn werk onderging hierdoor een verandering. Rituelen en religie vormen nog steeds een belangrijk thema maar het landschap kreeg steeds meer de hoofdrol. Mijn nieuwe werk bestond naast fotografie en installaties ook uit theatervoorstellingen op het grensgebied van beeldende kunst, performance en rituelen. In de voorstellingen kregen lokale verhalen over het landschap een plaats. De voorstellingen waren zo op de locatie afgestemd dat zij moeilijk op een andere plek waren uit te voeren.

Mijn werk was onder meer te zien in de Vishal in Haarlem, cultureel centrum Scheltema in Leiden, en diverse musea voor religieuze kunst (Uden, st. Truiden (B) en Lintfort (D)). De performances en voorstellingen zijn door heel Nederland uitgevoerd bij kunstenaarsinitiatieven en in kerken. De Friese theatervoorstellingen en exposities vonden vooral plaats in Witmarsum en kunstenaarsdorp Pingjum en kregen respons in de regionale media zoals Omrop Fryslân, GPTV, Leeuwarder Courant en het Friesch Dagblad.

Een selectie van mijn exposities, performances en voorstellingen.

Voor een overzicht van de artikelen die zijn verschenen over mijn werk in boeken, kranten en tijdschriften, zie hieronder.

Naast mijn werk als beeldend kunstenaar schrijf ik ook zelf artikelen over actuele beeldende kunst in relatie tot liturgie en rituelen voor kwartaalbladen Laetare en Heilig spel. Daarnaast ben ik organisator en initiatiefnemer van kunstmanifestaties.

Artikelen en publicaties over mijn werk (selectie)

2023        Uitkrant
Foto van film Het is nog niet te laat op voorpagina. Waterland van Friesland, voorjaar 2023.

2022        Leeuwarder Courant
Post, Elisabeth. Gezocht in Pingjum: een klimaatmartelaar. 10 juni 2022, p 8 – 9

2020        Laetare
Belderbos, S. Kerk van Klei. Nr. 2, p 14 – 18

2019        Friesch Dagblad
Rijkee, S. Experimenteel theater Kerk van Klei. 8 november, p 37.

2018        God in de hedendaagse kunst
Barnard, M. en Stoker, W. (red). Pg 259 – 275

2017        Volzin
Belderbos, S.A. Oude vormen, nieuwe rituelen. Nr 7, pg 39 – 41

2015        Hedendaagse kunst in Nederlandse kerken 1990 – 2015.
Wal de, J. (red) P 186- 191

2015        Handboek voor kunst in de kerk
Hengelaar-Rookmaaker, M. en Ouweneel-Tóth, A. (red). Pg. 202 – 206.

2014        De Moanne
Schotanus, E. Dijk vol dromen, it ûntheisterjende ferhaal fan Penjum. 17 september.

2014        Friesch Dagblad
Meer van der, Gerbrich. Geraakt door het landschap bij Pingjum. 3 september, p 35 en voorpagina.

2014        GPTV
Heit & Mem media. Documentaire Iepenloftspullen afl 7: Dijk vol Dromen. (https://youtu.be/koFgbEKrEzE)

2014        ArtWay
Belderbos S. Beeldmeditatie. Online publicatie (https://artway.eu/content.php?id=1540&action=show&lang=nl)

2011        Hedendaagse kunst in de liturgie.
Belderbos, S.A In: Resonanties. Verkenningen tussen kunsten en wetenschappen. Redactie: M. Cobussen. P 24 – 35.

2011        Eredienstvaardig
Meiering, J. Performance-rituelen van Stefan Belderbos. Nr 2, p 30-33.

2010        Van kunstwerk tot religieus ritueel.
Belderbos, S.A. Proefschrift aan de Universiteit Leiden. Universal Press Veenendaal.

2010        De crux. Christenen over de kern van hun geloof.
Dekker, C. en Sonneveld, R. (red). Buijten & Schipperheijn Motief, Amsterdam. P 200 – 202.

2010        Leids Universitair Weekblad Mare
Bongers, V. Lijkwade voor de ziel. Nr 12.

2008        Reflexief
Walstijn van, W. Dragen kunstrituelen bij tot religieuze ervaring? Nr. 3, pg 20 – 23.

2007        Leids Universitair Weekblad Mare
Weijts, C. Kunst + wetenschap =?. Nr 17.

2002        Leids Dagblad
Keuenhof, I. Hectische evangelisten vechten om elk zieltje. 11 maart 2002.

2002        De Bazuin
Vorstenbosch, J. Kunst en religie. Nr. 9, p 16-18.

2000        Dagblad Trouw
Schoonenboom, M. Laatste Oordeel: meer twijfel dan troost. 22 januari.

2000        Kaïn of Abel. Kunst in de kerkdienst: twee vijandige broeders.
Dingemans, G.D.J., Kronenburg, J. en Steensma, R., p 27-36.

1998        Eeuwig Kwetsbaar. Hedendaagse kunst en religie
Luttikhuizen G.P. en R. Steensma. p 50- 51

© 2024 Stefan Belderbos

Theme by Anders Norén