Stefan Belderbos

Installaties, rituelen en performancekunst

Biografie

Sinds mijn afstuderen aan de Hogeschool van de Kunsten Utrecht in 1993 maak ik installaties waarbij fotografie en diaprojecties een belangrijke rol spelen. Van 2005 tot en met 2010 was ik verbonden aan de Universiteit Leiden en deed ik onderzoek naar performancekunst in de liturgie. In 2010 ben ik op dit onderzoek gepromoveerd.

Belangrijke thema’s in mijn werk vormen vergankelijkheid, ontkerkelijking en de religieuze ervaring. De laatste jaren speelt ook het (Friese) landschap een belangrijke rol in mijn werk.

Vanaf 2014 ben ik mij meer gaan richten op theatervoorstellingen (script en regie) op het grensgebied van beeldende kunst, performance en rituelen. In deze voorstellingen verbond ik (fictieve) rituelen met het landschap en beeldende kunst.

Naast mijn werk als beeldend kunstenaar schrijf ik artikelen over actuele beeldende kunst in relatie tot liturgie en rituelen. Daarnaast ben ik organisator en initiatiefnemer van kunstmanifestaties en ben ik fondsenwerver voor (kunst)projecten. Veel van de theaterprojecten waaraan ik heb deelgenomen, heb ik zelf geïnitieerd en georganiseerd in samenwerking met kunstenaarsinitiatieven en kerkgemeenten.

Een selectie van mijn exposities, performances en voorstellingen.

Artikelen en publicaties over mijn werk (selectie)

2020        Laetare
Belderbos, S. Kerk van Klei. Nr. 2, p 14 – 18

2019        Friesch Dagblad
Rijkee, S. Experimenteel theater Kerk van Klei. 8 november, p 37.

2018        God in de hedendaagse kunst
Barnard, M. en Stoker, W. (red). Pg 259 – 275

2017        Volzin
Belderbos, S.A. Oude vormen, nieuwe rituelen. Nr 7, pg 39 – 41

2015        Hedendaagse kunst in Nederlandse kerken 1990 – 2015.
Wal de, J. (red) P 186- 191

2015        Handboek voor kunst in de kerk
Hengelaar-Rookmaaker, M. en Ouweneel-Tóth, A. (red). Pg. 202 – 206.

2014        De Moanne
Schotanus, E. Dijk vol dromen, it ûntheisterjende ferhaal fan Penjum. 17 september.

2014        Friesch Dagblad
Jelte Albada. Hillige striid om de wyn op in seedyk. 15 september, p 15.

2011        Hedendaagse kunst in de liturgie.
Belderbos, S.A In: Resonanties. Verkenningen tussen kunsten en wetenschappen. Redactie: M. Cobussen. P 24 – 35.

2011        Eredienstvaardig
Meiering, J. Performance-rituelen van Stefan Belderbos. Nr 2, p 30-33.

2010        Leids Universitair Weekblad Mare
Bongers, V. Lijkwade voor de ziel. Nr 12.

2002        Leids Dagblad
Keuenhof, I. Hectische evangelisten vechten om elk zieltje. 11 maart 2002.

2002        De Bazuin
Vorstenbosch, J. Kunst en religie. Nr. 9, p 16-18.

2000        Dagblad Trouw
Schoonenboom, M. Laatste Oordeel: meer twijfel dan troost. 22 januari.

2000        Kaïn of Abel. Kunst in de kerkdienst: twee vijandige broeders.
Dingemans, G.D.J., Kronenburg, J. en Steensma, R., p 27-36.

1998        Eeuwig Kwetsbaar. Hedendaagse kunst en religie
Luttikhuizen G.P. en R. Steensma. p 50- 51

© 2022 Stefan Belderbos

Thema door Anders Norén