Stefan Belderbos

Installaties, rituelen en performancekunst

Performance

Op 2 december 2010 ben ik gepromoveerd aan de Universiteit Leiden op een onderzoek naar de integratie van performancekunst in de kerkdienst. Voor dit onderzoek heb ik een reeks performances ontwikkeld die naadloos aansloten bij de liturgische rituelen.

Onderzoeksvraag
In Nederland wordt er al vele jaren geƫxperimenteerd met het inbrengen van kunst in de liturgie. In mijn onderzoek aan de Universiteit Leiden heb ik vanuit het perspectief van de beeldend kunstenaar naar een verdieping en verbreding van dit onderzoek gezocht. Centrale vraag in mijn onderzoek was of performancekunst en liturgie, beiden samengesmeed tot een overtuigend geheel, een religieuze ervaring kunnen oproepen bij de kerkgangers.

Kunst of ritueel?
Voor mijn onderzoek heb ik een serie performances ontwikkeld die aansluiten bij de liturgische rituelen. Ik noem deze performances in de liturgie ook wel performance-rituelen. Met dit samengestelde woord wil ik duidelijk maken dat deze kunstvorm de grenzen aftast tussen kunstwerk, liturgie en (religieus) ritueel.  

Na mijn promotie zijn de resultaten van het onderzoek gepubliceerd in diverse boeken en tijdschriften over liturgie en werd het in artikelen aangehaald als voorbeeld van een promotie in de kunsten. Ik werd gevraagd om als spreker bij symposia en congressen over kunst en liturgie meer over het onderzoek te vertellen. En een aantal kerkgemeenten vroeg mij om de performances nogmaals uit te voeren in samenwerking met leden van de gemeente.

Promotores
Prof. F.C. de Ruiter (Universiteit Leiden), Prof. dr. H.A. Alma  (Universiteit voor Humanistiek), Prof. dr. M. Barnard (Protestantse Theologische Universiteit). Co-promotor: Drs. M. van Hoogenhuyze (Hogeschool der Kunsten, Den Haag).

Hieronder twee ingekorte beeldverslagen van mijn performances, uitgevoerd door leden van de kerkgemeente.

Mijn proefschrift is als open acces document in te zien op internet. Wilt u een papieren versie ontvangen, neem dan contact met mij op.© 2024 Stefan Belderbos

Theme by Anders Norén