Stefan Belderbos

Installaties, rituelen en performancekunst

De Evangelist

De performance De Evangelist was een zoektocht naar de ideale geloofsverkondiger voor deze tijd. Tijdens de voorstelling streden de evangelisten om de aandacht van het publiek. De diaprojecties van Stefan Belderbos op de muren van de kerk toonden, naarmate de voorstelling vorderde, steeds meer beelden van geloofsverkondigers. Muziekcomposities van Martijn Pieck begeleidde de tegenstrijdige verkondigingen. Aan het einde van de voorstelling werd het publiek gevraagd als scheidsrechter op te treden en te stemmen op de eigen ideale verkondiger.

Bij aanvang van de repetities had het project nog geen vaststaand script. Uitgangspunt was dat elke deelnemer aan het project zijn of haar ideale Evangelist zou uitbeelden. De acteurs probeerden tijdens de voorstelling het publiek te overtuigen dat zij de ware boodschap verkondigden, en dat de anderen tot de valse profeten behoorden. De strijd speelde zich niet alleen af tussen de acteurs maar ook tussen de verschillende kunstdisciplines: Muziek en diaprojecties toonden regelmatig andere (eigen) ideaalbeelden. De kerken, de plaats waar normaal maar één religieuze richting wordt gehoord, werd tijdens de performance een religieuze markthal.

De Evangelist was een voorstelling naar een idee van Stefan Belderbos en werd georganiseerd door stichting Kade Ateliers. Regie: Manette Meulenkamp en Harry Brandsma. Muziekcomposities: Martijn Pieck. De voorstelling werd onder andere aangekondigd en besproken in De Schepper & Co (NCRV, radio 5), TV Utrecht, Kanaal 9, de Volkskrant, Utrechts Nieuwsblad, Leidsch Dagblad, Deventer Courant, Jonas Magazine, en in de parochiebladen van de deelnemende kerken.

Foto’s van de voorstelling zijn gemaakt door Peter Nauta. De uitvoeringen waren in februari en maart 2002 in de Janskerk, Utrecht, de Broederenkerk, Deventer en de Lokhorstkerk, Leiden.

Next Post

Previous Post

© 2024 Stefan Belderbos

Theme by Anders Norén