Stefan Belderbos

Installaties, rituelen en performancekunst

instant heilige

Tijdens het festival Kunst achter Dijken (11 en 12 mei 2012) in Pingjum, presenteerde ik de installatie en film ‘Instant Heilige’. Hieronder een kort fragment uit Instant Heilige, met muziek van Martijn Pieck.

Instant Heilige toont een fictieve handleiding voor een ritueel waarmee elke kerkgemeente van een vrijwilliger een nieuwe heilige en geloofsverkondiger kan maken. In de film zijn opnamen te zien van de kathedraal van Chartres, de Utrechtse Dom en van een performance in mijn atelier in Witmarsum.

De film maakte onderdeel uit van een installatie in de voormalige gereformeerde kerk van Pingjum. In de kerk was van de onttakelde preekstoel een Jacobsladder gemaakt.

Next Post

Previous Post

© 2024 Stefan Belderbos

Theme by Anders Norén