Stefan Belderbos

Installaties, rituelen en performancekunst

KERK VAN KLEI

In muzikale foarstelling op lokaasje oer it lânskip, lânskipspine en it libben yn de Lytse Bouhoeke

Kerk van Klei werd in november 2019 vier keer opgevoerd in de Koepelkerk van Witmarsum. De voorstelling speelde zich af op het grensgebied van theater, rituelen en beeldende kunst. Muziek en koorzang speelden een belangrijke rol in de voorstelling.

In de voorstelling speelde het gedachtegoed van de Duitse kunstenaar en milieuactivist Joseph Beuys (1921 – 1986) een bijzondere rol. De kunstenaar verscheen tijdens de voorstelling in de kerk en bood zijn diensten aan om het Friese landschap te helen. De voorstelling veranderde hierna in een ritueel waaraan het publiek deelnam.

Grote videoschermen brachten het landschap de kerk in. Bijzondere kostuums, verlichting en videobeelden veranderden de kerk tijdelijk in een borrelende onderwaterwereld. Na afloop bracht het koor een ode aan het land rondom ons.

Het publiek deed actief mee met het ritueel en men zong mee met het koor. Aan het einde van de voorstelling gaf men gehoor aan de oproep om de eigen band met het landschap en de klei te beschrijven.

Van de voorstelling is een film gemaakt door Stefan Belderbos. Hieronder een korte compilatie van de film.

De voorstelling werd geschreven en geregisseerd door Stefan Belderbos. Componist en geluidskunstenaar Martijn Pieck uit Utrecht schreef de composities voor het koor en de soundscapes voor Kerk van Klei. Beeldend kunstenaar Jan Hofstra uit Tytsjerk ontwierp een  installatie die onderdeel werd van de voorstelling. Kunstenaar Elske Klik uit Pingjum tekende voor de kostuums en Ab Hofstra maakte het fotoverslag van de voorstelling.

Kunst Achter Dijken organiseerde deze tweetalige voorstelling samen met koor Scheppingsgave uit Witmarsum en de Halsbânsjongers uit Pingjum. Het gelegenheidskoor stond onder leiding van Jannie Kramer-Gietema van Scheppingsgave. De voorstelling werd aangekondigd en beschreven in het Friesch Dagblad, de Leeuwarder Courant, Omrop Fryslân, het Bolswards Nieuwsblad, Franeker Courant en Laetare.

Next Post

Previous Post

© 2024 Stefan Belderbos

Theme by Anders Norén