Stefan Belderbos

Installaties, rituelen en performancekunst

Klei van de Krim in Fries Landbouwmuseum

In het Fries Landbouwmuseum is van 15 augustus tot 15 november 2024 de expositie Klei van de Krim te zien. De expositie bestaat uit zeven foto’s en de video Gebeden fan it fjild.

De foto’s op deze expositie maken onderdeel uit van een ‘foto panorama’ over een akker nabij Witmarsum, genaamd de Krim. Op de foto’s heeft de klei de hoofdrol. Kleine details, zoals grassprietjes, steentjes en wortels, worden vaak haarscherp in beeld gebracht. Elke foto is samengesteld uit meerdere beelden. Door te spelen met perspectief en licht worden de kleine hoogteverschillen in de akker uitvergroot. Het landschap dat zo in beeld wordt gebracht is mooi en onherbergzaam tegelijkertijd.

De video Gebeden fan it fjild toont een kerkje gemaakt van klei dat een jaarlang werd gevolgd. De video is op dezelfde akker gefilmd als de foto’s. Door het lage camerastandpunt oogt het kerkje als een markerings- en oriëntatiepunt in het landschap, net als de kerken op de terpen in de buurt. De video onderstreept de oude connectie tussen kerk en platteland. Bij de video hoort een soundscape van Martijn Pieck.

Het idee voor het fotopanorama is ontstaan na de theatervoorstelling Kerk van Klei (Witmarsum 2019). Daar werd het publiek naar hun band met de Friese klei gevraagd: Wat skinksto oan de Fryske klaai? Het publiek schreef over de geboortegrond en bezong de liefde voor het land. Ongerust is men ook: Men ziet het landschap veranderen: vogels en insecten verdwijnen. Het klimaat verandert. En dit beangstigt mensen. Ik wilde de band met de grond, de verhalen, de liefde, maar ook de angst voor wat komen gaat in de toekomst, tonen.

Het panorama Klei van de Krim bestaat uit elf foto’s. Een selectie hieruit is de komende periode op meerdere plaatsen te zien. Het gehele panorama, met bijbehorende soundscape van Martijn Pieck is te zien en horen tijdens Festival Kunst Achter Dijken in Pingjum, mei 2025.

Bezoekersinformatie Klei van de Krim:
Fries Landbouwmuseum, Felling 6 in Leeuwarden.
Geopend van dinsdag tot en met zondag van 11.00 tot 1700. In het weekend van 13.00 tot 17.00
Zie ook: www.landbouwmuseumfriesland.nl
De expositie Klei van de Krim is van 15 augustus tot 15 november 2024

Klei van de Krim werd mede mogelijk gemaakt door:

Next Post

© 2024 Stefan Belderbos

Theme by Anders Norén